Czcionka:
Kontrast:
24 maja 1991 rok
Zgoda na powołanie nowego prezesa NIK

 

Senat wyraził zgodę na powołanie Waleriana Pańki na stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty