Czcionka:
Kontrast:
Archiwum NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego
Dodano: 27.06.2017
12
06.2017
Archiwum NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego

 

12 i 13 czerwca 2017 roku pracownicy Archiwum Senatu odkryli niezwykłe skarby jakie zachowały się w zakamarkach archiwum NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego. Dokumentacja obrazująca działalność związku w Płocku, od lat 80. do współczesności jest gromadzona w siedzibie Zarządu Regionu.

 

Najcenniejszymi archiwaliami dla projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” jest zbiór: Dokumenty Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” – w tym protokoły posiedzeń m.in. walnych zjazdów delegatów, zarządu regionu, prezydium; uchwał organów itp. z lat 1989 – 1998.

 

W dalszej perspektywie realizatorzy projektu zamierzają sporządzić szczegółowy spis interesujących ich materiałów i wypożyczyć je w celu digitalizacji do Archiwum Senatu. Po wstępnych rozmowach z przewodniczącym Zarządu Regionu panem Jerzym Obrębskim i zastępcami przewodniczącego panami Andrzejem Burnatem i Stanisławem Szkopkiem, który nam towarzyszył podczas przeprowadzania wstępnej kwerendy, strony zainteresowane są współpracą na rzecz zabezpieczenia i zinwentaryzowania zbioru Płockiej Solidarności w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991”.

 

Informację opracowała Justyna Orysiak, Kancelaria Senatu.

 

Na skróty