Czcionka:
Kontrast:
Archiwum Państwowe w Przemyślu pierwszym darczyńcą Archiwów Przełomu
Dodano: 03.01.2012
02
01.2012
Archiwum Państwowe w Przemyślu pierwszym darczyńcą Archiwów Przełomu

 

Miło nam Państwa poinformować, iż Archiwum Państwowe w Przemyślu odpowiedziało na apel Kancelarii Senatu i Kancelarii Prezydenta RP i jako pierwsze przekazało skany materiałów archiwalnych dokumentujących drogę do Niepodległości Państwa Polskiego.

 

Archiwum przeprowadziło kwerendę w dwóch zespołach archiwalnych: Akta Komisji Wyborczych do Sejmu i Senatu PRL z terenu województwa przemyskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 4 VI i 18 VI 1989 r., nr 1311, oraz w zespole Teki Ryszarda Głowackiego, nr 2221.

 

W wyniku rozpoczętych prac archiwum wytypowało do skanowania wybrane dokumenty obrazujące wolne wybory w województwie przemyskim, w tym afisze i druki ulotne, i wykonało kopie zgodnie z zaleceniami technicznymi.

 

2 stycznia 2012 roku do Archiwum Senatu, a 3 stycznia 2012 roku do Archiwum Prezydenta RP wpłynęła płyta ze skanami materiałów. Archiwum Państwowe w Przemyślu poinformowało także, że prace nad typowaniem materiałów na potrzeby Archiwów Przełomu trwają nadal.

 

Archiwum Senatu i Archiwum Prezydenta RP dziękują za tak szybką reakcję i wsparcie Archiwów Przełomu materiałami pochodzącymi ze zbiorów Archiwum Państwowego w Przemyślu i zobowiązują się w przyszłości do zamieszczenia w katalogu internetowym (katalog w trakcie przygotowywania) niniejszej, tak cennej dokumentacji, podając miejsce przechowywania oryginałów skanów, tj. Archiwum Państwowe w Przemyślu.

 

Archiwum Senatu i Archiwum Prezydenta RP apelują do wszystkich instytucji naukowych, w tym archiwów państwowych, i osób fizycznych mogących wesprzeć działania projektu Archiwa Przełomu o kontakt z Archiwum Senatu i Archiwum Prezydenta RP w celu ustalenia zasad współpracy.

 

 

Informację opracowała Justyna Orysiak, Archiwum Senatu

Na skróty