Czcionka:
Kontrast:
Archiwum Państwowe we Wrocławiu kolejnym darczyńcą projektu.
Dodano: 27.04.2015
06
04.2015
Archiwum Państwowe we Wrocławiu kolejnym darczyńcą projektu.

 

Na ręce realizatorów projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” wpłynęły kolejne archiwalia obrazujące przemiany społeczno-polityczne lat 1989-1991. Z Archiwum Państwowego we Wrocławiu otrzymaliśmy cyfrowe kopie dokumentów dotyczących: wyborów czerwcowych 1989, wyborów samorządowych 1990 i wyborów prezydenckich 1990 z terenu województwa Wrocławskiego. Jest to dokumentacja Urzędu Miasta Wrocławia, Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Wrocławiu, Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu oraz akta Komisji Wyborczych do Sejmu PRL i Senatu PRL przeprowadzonych w dniu 4 czerwca 1989 r.

 

Serdecznie dziękujemy za udostępnienie swoich zbiorów i liczymy na dalszą owocną współpracę.

 

 

 Informację opracował Michał Zaremba, Kancelaria Prezydenta RP

Na skróty