Czcionka:
Kontrast:
Co nam wiosna przyniosła? Nowe nabytki w ramach projektu
Dodano: 03.06.2014
02
06.2014
Co nam wiosna przyniosła? Nowe nabytki w ramach projektu

 

W kwietniu i maju 2014 roku przyjaciele projektu Archiwa Przełomu 1989-1991; udostępnili następujące zbiory:

 

  1. 2 kwietnia 2014 roku Archiwum Państwowe w Gdańsku przesłało do Archiwum Senatu pierwszą część kopii cyfrowych druków ulotnych dotyczących kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu PRL z czerwca 1989 r., tj. 131 skanów dokumentacji pochodzącej z zespołu archiwalnego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gdańsku.
  2. 8 kwietnia 2014 roku kierownik Zakładu Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Narodowej Agnieszka Alberska przekazała na ręce dyrektora Archiwum Prezydenta RP Janusza Kuligowskiego 697 dubletów druków ulotnych i plakatów wyborczych. Wśród nich znajduje się m.in. oryginalny plakat wyborczy  „W samo południe 4 czerwca 1989”.
  3. 9 kwietnia 2014 roku świadek doby transformacji Pan Mariusz Omelańczuk przekazał Archiwum Senatu kopie cyfrowe dokumentacji prezentującej działalność m. in. Porozumienia Centrum, Partii Chrześcijańsko-Demokratycznej, Stronnictwa Pracy.
  4. 14 kwietnia 2014 roku Archiwum Państwowe w Warszawie przesłało do Archiwum Senatu drugą partię kopii cyfrowych materiałów archiwalnych w liczbie 630 skanów, dotyczących wyborów w czerwcu 1989 r. przechowywanych w zasobie Archiwum w zespole Akta Komisji Wyborczych z Wyborów do Sejmu i Senatu PRL z terenu m. st. Warszawy.
  5. 17 kwietnia 2014 roku oficjalnie do projektu dołączył Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pracownicy Archiwum Uniwersyteckiego przeprowadzili kwerendę, w wyniku której wytypowano m. in. protokoły posiedzeń Senatu, dokumentację organizacji i związków zawodowych działających na uczelni w latach 1989–1991.
  6. 7 maja 2014 roku Pan Jerzy Kośnik przekazał do Archiwum Prezydenta RP 4 plakaty z wystawy „Gwiazdy głosują za Solidarnością” Cannes 1989 r.
  7. 9 maja 2014 roku Pani Inka Słodkowska przekazała do Archiwum Prezydenta RP 2 plakaty wyborcze z 1989 r.
  8. 13 maja 2014 roku Archiwum Państwowe w Poznaniu przekazało na ręce Szefa Kancelarii Prezydenta RP Jacka Michałowskiego 78101 skanów dokumentacji, który następnie przekazał je Szefowi Kancelarii Senatu Ewie Polkowskiej, do publikacji na portalu projektu. Materiały pochodzą z zespołów: Afisze, Plakaty i Ulotki, Wojewódzkie Biuro Projektów w Poznaniu, Komitet Wojewódzki PZPR w Poznaniu, Wojewódzka Komisja Wyborcza w Poznaniu – wybory do Sejmu i Senatu w 1989 r. itd.
  9. 13 maja 2014 roku Archiwum Akt Nowych przekazało kopie cyfrowe dokumentacji zgromadzonej w ramach uruchomionego w trakcie trwania IV seminarium „Archiwa Przełomu 1989-1991” Archiwalnego Punkt Konsultacyjnego w Galerii Kordegarda. W Kordegardzie prowadzona była zbiórka dokumentów - fotografii, plakatów, ulotek i pism - związanych z przełomowym dla Polski okresem 1989-1991, w tym z czerwcowymi wyborami parlamentarnymi. Dokumenty można było przekazać w formie oryginałów lub kopii cyfrowych. W wyniku zbiórki pozyskano dla Archiwum Akt Nowych oraz projektu Archiwa Przełomu kilkanaście dokumentów, których wykaz zamieszczamy poniżej.
  10. 28 lutego 2014 roku Europejskie Centrum Solidarności przesłało do Archiwum Senatu pliki cyfrowe 168 plakatów z kolekcji podarowanej ECS przez Erazma Ciołka.

 

Realizatorzy projektu Archiwa Przełomu 1989-1991 dziękują za wsparcie projektu i zachęcają do przejrzenia poniższej galerii, w której zostały zaprezentowane kopie cyfrowe materiałów pozyskanych przez Archiwum Akt Nowych na potrzeby projektu w trakcie zbiórki w Kordegardzie oraz fotografie zbioru przekazanego przez Bibliotekę Narodową w Warszawie.

 

 

Informację opracowywali: Justyna Orysiak, Archiwum Senatu, Agnieszka Figura-Tomaka, Archiwum Prezydenta RP

Na skróty