Czcionka:
Kontrast:
Druga partia materiału - Archiwum Państwowe w Przemyślu przesyła fotografie
Dodano: 31.03.2012
30
03.2012
Druga partia materiału - Archiwum Państwowe w Przemyślu przesyła fotografie

 

Do Archiwum Senatu i Archiwum Prezydenta RP wpłynęło pismo wraz ze skanami fotografii ze zbiorów Archiwum Państwowego w Przemyślu.

 

Przekazane na rzecz Archiwów Przełomu 1989-1991 fotografie obrazują kampanię propagandową przed wyborami do Sejmu i Senatu 1989 r. w Przemyślu i Przeworsku, akcję propagandową przed wyborami do władz samorządowych 1990 r. w Przemyślu.

 

Oryginały fotografii przechowywane są w zasobie niniejszego archiwum w ramach zespołu Zbiór fotografii w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu.

 

Archiwum Senatu i Archiwum Prezydenta RP dziękują za przekazanie tak cennych dla projektu, a zwłaszcza dla przyszłych użytkowników katalogu internetowego Archiwa Przełomu 1989-1991 zbiorów fotografii. Archiwum Senatu zobowiązuje się do zamieszczenia w pierwszej kolejności, w katalogu internetowym (katalog w trakcie przygotowywania) niniejszej dokumentacji, podając miejsce przechowywania oryginałów skanów, tj. Archiwum Państwowe w Przemyślu.

 

 

Informację opracowała Justyna Orysiak, Archiwum Senatu

Na skróty