Czcionka:
Kontrast:
III seminarium Archiwa Przełomu 1989-1991
Dodano: 16.11.2013
15
11.2013
III seminarium Archiwa Przełomu 1989-1991

 

Kancelaria Senatu wspólnie z Kancelarią Prezydenta RP będą zmierzać do tego, by do 4 czerwca 2014 r., kiedy przypada 25. rocznica pierwszych, częściowo wolnych wyborów po II wojnie światowej w Polsce, portal www.archiwaprzelomu.pl zyskał nowy kształt i formę graficzną, która będzie promowała projekt tego wirtualnego archiwum, mówiono 15 listopada 2013 r. w Senacie podczas III seminarium w ramach projektu Archiwa Przełomu 1989-1991.

 

Minister Ewa Polkowska, Szef Kancelarii Senatu ogłosiła, że zwyciężczynią konkursu na interfejs graficzny strony głównej portalu została Pani Katarzyna Kwater z Krakowa. Szefowa Kancelarii podkreśliła, że przy przebudowie portalu informatycy i archiwiści obu Kancelarii będą korzystać ze zwycięskiego projektu i innych wyróżnionych prac. Komisja konkursowa przyznała również dwa wyróżnienia:Pani Katarzynie Kwater oraz Pani Katarzynie Sołtys.

 

Minister Polkowska witając gości podkreśliła, że wielkim nieobecnym, przyjacielem i zwolennikiem tego projektu był Tadeusz Mazowiecki. Od początku tworzenia tego archiwum był za zachowaniem archiwaliów okresu przełomu. Szefowa Kancelarii, nawiązując do tytułu seminarium wyraziła nadzieję, że dzięki temu projektowi „uda się poskładać historię przełomu”. Poinformowała, że celem wzmocnienia tego projektu powołana została Rada Programowa, w skład której weszli uczestnicy wydarzeń okresu przełomu, politycy, archiwiści, historycy, eksperci z dziedziny prawa archiwalnego, praw autorskich i ochrony danych osobowych. Minister Polkowska wraz z ministrem Sławomirem Rybickim z Kancelarii Prezydenta RP wręczyli nominacje członkom tej Rady.

 

Agata Karwowska-Sokołowska, dyrektor Biura Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu mówiła o najbliższych planach związanych z realizacją projektu. Oprócz digitalizacji zbiorów, będących już w posiadaniu obu Kancelarii i nowo pozyskanych dokumentów, na nowo zostanie wykreowany portal internetowy. Pojawią się w nim nowe zakładki: młody badacz - z myślą o młodych ludziach, o rozbudzeniu zainteresowania najnowszą historią Polski oraz dysputy historyczne - otwarte forum dyskusyjne nt. projektu, a zwłaszcza historii najnowszej naszego kraju. Zapowiedziała też kontynuację projektu - archiwum mówionego, czyli przeprowadzania i gromadzenia rozmów tym razem z działaczami doby transformacji w regionie. Aby wzbogacić zbiory pozyskiwane też będą dokumenty z zasobów zagranicznych, zwłaszcza polonijnych - poinformowała Pani A. Karwowska-Sokołowska.

 

W trakcie seminarium odbył się panel historyczny, w którym udział wziął Pan Bogdan Borusewicz marszałek Senatu, Pan Henryk Wujec, doradca Prezydenta RP. Panel historyczny prowadził Pan Henryk Wujec. Powiedział, że tak jak w poprzednich seminariach, w ramach tego projektu, obecny miał być premier Tadeusz Mazowiecki. Przypomniał, jak ważna była to postać dla okresu przełomu, a wcześniej dla tworzenia się NSZZ „Solidarność”. Odtworzone zostały nagrania wypowiedzi Tadeusza Mazowieckiego, dotyczące tworzenia przez niego rządu, pierwszych wyborów samorządowych i kształtowania się nowych partii. H. Wujec podkreślił, że aktywnym uczestnikiem tamtych wydarzeń był Bogdan Borusewicz, który był jednym z organizatorów strajku sierpniowego, jednym z twórców Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej. Pytał marszałka o to, jak traktował proces dochodzenia do Okrągłego Stołu. Bogdan Borusewicz wspominał, że różnił się wówczas w ocenie sytuacji od Tadeusza Mazowieckiego i Lecha Wałęsy. Nie był za zakończeniem strajku sierpniowego, za rozmowami, ale Lech Wałęsa podjął inną decyzję. Marszałek podkreślił, że wówczas jego działania koncentrowały się na tym, by nie doprowadzić do dwuwładzy w „S”, by podziemne struktury związku znalazły się w jednej organizacji - w NSZZ „S”. Podkreślił, że dlatego m.in. z rezerwą podchodził do powstających komitetów obywatelskich. Dodał, że jego starania odniosły pożądany skutek. Opowiedział też o pierwszych wolnych wyborach, o ich organizacji w Gdańsku. Marszałek podkreślił, że oceniając tamte wydarzenia z dzisiejszej perspektywy błędem było nie docenienie komitetów obywatelskich i Okrągłego Stołu.

 

W trakcie seminarium odbył się także panel archiwistyczny poświęcony: zmianom w teorii i metodyce archiwalnej w przededniu archiwum cyfrowego, prawu autorskiemu i ochronie danych osobowych w publikowaniu źródeł historycznych, naukowych i kulturowych, dobrom techniki i informatyki w służbie archiwistyki, bibliotekarstwa i muzealnictwa. Wszyscy prelegenci podkreślili, że doba cyfryzacji wymusza od archiwistyki, bibliotekarstwa i muzealnictwa zmiany, ale to od nas i naszych potrzeb zależy jak te zmiany poprowadzimy.

 

Archiwa Przełomu 1989-1991 dziękują uczestnikom seminarium za przybycie do Senatu RP.

 

 

Informację opracowała Justyna Orysiak, Archiwum Senatu

Na skróty