Czcionka:
Kontrast:
Kolejni uczestnicy projektu Archiwa Przełomu 1989-1991
Dodano: 17.04.2013
17
04.2013
Kolejni uczestnicy projektu Archiwa Przełomu 1989-1991
  • Miło nam powitać wśród uczestników projektu Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Na ręce dyrektora Archiwum Prezydenta RP Janusza Kuligowskiego przesłane zostały cyfrowe kopie: afiszy, plakatów i obwieszczeń komisji wyborczych z okresu 1989-1990, materiałów związanych z obchodami kolejnych rocznic strajków w 1980 r. oraz działalnością partii politycznych na Lubelszczyźnie. Bardzo dziękujemy za nadesłane dokumenty i deklarację dalszej współpracy! 
  • Archiwum Państwowe w Opolu informuje, że jego pracownicy rozpoczęli kwerendę mającą na celu wyszukanie materiałów mogących wejść w skład zasobu cyfrowego projektu Archiwa Przełomu 1989-1991. Dziękujemy za podjętą inicjatywę i życzymy owocnych poszukiwań!
  • W marcu do Kancelarii Prezydenta RP dotarła płyta z kopiami cyfrowymi dokumentów z zasobu Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim. Wśród nich znajdują się: zbiór plakatów propagandowych Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gorzowie Wlkp., obwieszczenia wyborcze Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wlkp., zbiór audycji radiowęzła działającego w Zakładach Włókien Chemicznych „Stilon” w Gorzowie Wlkp. oraz zbiór dokumentów działaczy opozycji z województwa gorzowskiego - Zbigniewa Bodnara i Stefanii Hejmanowskiej (senator RP 1989-1991).

 

Ponadto dyrektor Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim - Dariusz Rymar przekazał ze swoich prywatnych zbiorów kolekcję plakatów wyborczych z województwa szczecińskiego, którego wówczas był mieszkańcem.

 

Serdecznie dziękujemy za przekazane dokumenty!

 

 

                                    Informację opracował Michał Zaremba, Archiwum Prezydenta RP

Na skróty