Czcionka:
Kontrast:
Kolejny krok do przodu, dzięki współpracy z Przyjaciółmi Projektu!
Dodano: 13.03.2013
13
03.2013
Kolejny krok do przodu, dzięki współpracy z Przyjaciółmi Projektu!

 

Pomimo zimowej aury i zgrzytającego pod stopami śniegu zespół Archiwum Senatu zdecydował się na kontynuowanie podróży szlakami północnego Mazowsza i powrót do Płońska i Ciechanowa.

 

Podjęcie decyzji o powrocie było bardzo proste, oba miasta bogate są w ośrodki dokumentujące życie polityczne, społeczne, kulturowe i gospodarcze swojego regionu. Odkryte pokłady materiałów archiwalnych i bibliotecznych znajdujących się w Pracowni Dokumentacji Miasta Płońska i Czytelni Regionalnej w Ciechanowiesprawiły, że powrót do niniejszych miejsc stał się priorytetem dla realizatorów projektu na marzec.

 

Dzięki powyższym czynnikom, a szczególnie za sprawą przychylności Przyjaciół z obu ośrodków dokumentacyjnych, w dniach 13-15 marca 2013 r. zespół roboczy do spraw projektu w Archiwum Senatu zapukał w drzwi pracowni i biblioteki, a wyszedł zasobny w materiały przekazane i wypożyczone do digitalizacji.

 

I tak właśnie zbiory projektu Archiwa Przełomu 1989-1991 wzbogaciły się o niezmiernie istotne dla historii materiały.

 

Archiwa Przełomu doceniają i dziękują za wkład włożony w przygotowanie i przekazanie na potrzeby projektu następujących dokumentów:

  • Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska Pani kierownik Mirosławie Krysiak i całemu zespołowi pracowni za przekazanie kopii cyfrowych 37 numerów trzech pism lokalnych i sublokalnych, ukazujących się w Płońsku w latach 1990-1991, materiałów do dziejów parafii pw. Św. Maksymiliana M. Kolbe w Płońsku, 10 materiałów piśmienniczych z lat 1989-1991, wypożyczenie do zdigitalizowania 11 druków zwartych oraz jednego materiału niepublikowanego opowiadających historię regionu.
  • Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego/Czytelni Regionalnej, a szczególnie Pani Barbarze Bielasta za pomoc przy przeprowadzeniu kwerendy przez pracowników Archiwum Senatu i wypożyczenie do zdigitalizowania 249 dokumentów papierowych, 1 eksponatu i 2 fotografii obrazujących losy miasta i okolic, w tym wybory parlamentarne 1989 r. i samorządowe 1990 r.

 

Odzew północnego Mazowsza na apel o wsparcie projektu to ogromny wkład w realizację założeń, a jednocześnie to dopiero początek w skali kraju.

 

Wielkie podziękowania należą się również Muzeum Śląskiemu w Katowicach. Muzeum odpowiedziało na prośbę Archiwów Przełomu i przekazało nagranie filmowe stanowiące relację paneli dyskusyjnych, które odbyły się w Muzeum Śląskim w Katowicach w ramach projektu „Lot ku wolności”.

 

Archiwa Przełomu składają podziękowania muzeum za tę cegiełkę do budowania świadectwa historii doby transformacji.

 

Teraz krok należy do realizatorów projektu, żeby jak najsprawniej zdigitalizować zbiory i opracować na potrzeby bazy danych i katalogu Zasobów on-line - wszakże chcemy pokazać Państwa cenne materiały.

 

Zabieramy się więc do pracy.

 

Z pozdrowieniami realizatorzy projektu Archiwa Przełomu 1989-1991.

 

 

Informację opracowała Justyna Orysiak, Archiwum Senatu

Na skróty