Czcionka:
Kontrast:
Kopie cyfrowe z Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
Dodano: 23.05.2012
23
05.2012
Kopie cyfrowe z Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

 

Archiwum Senatu odwiedziła Pani Marzena Flis z Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, która przywiozła zgłoszenie niniejszej organizacji do projektu, oraz 265 GB danych cyfrowych zawierających materiały archiwalne z lat 1989-1991 wraz z ewidencją. Materiały, które przekazano w ramach projektu, to głównie kopie cyfrowe numerów prasy z lat 1989-1991. Wśród materiałów znajdują się takie tytuły jak: „Tygodnik Solidarność”, „Tygodnik Gdański Solidarność”, „KOS”, „ANEKS”, „BIS” i wiele innych.

 

Komisja Krajowa użyczyła także kopie cyfrowe dokumentacji aktowej z obrad Okrągłego Stołu oraz zbiory Wojciecha Woźniaka, który od 1982 roku pomagał w kolportażu prasy podziemnej.

 

Kancelaria Senatu i Kancelaria Prezydenta RP dziękuje za wsparcie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” dla projektu, zwłaszcza za przekazaną dokumentację, która wzbogaci znacznie zbiory Archiwów Przełomu.

 

Archiwum Senatu i Archiwum Prezydenta RP zobowiązują się do zamieszczenia zbiorów w katalogu internetowym w możliwie najkrótszym czasie z podaniem źródła pochodzenia i miejsca przechowywania oryginałów. 

 

 

Informację pracowała Justyna Orysiak, Archiwum Senatu

Na skróty