Czcionka:
Kontrast:
Lublin! Wita ponownie!
Dodano: 04.07.2013
04
07.2013
Lublin! Wita ponownie!

 

Archiwa Przełomu 1989-1991 miały zaszczyt gościć po raz drugi w Lublinie. Mieście wielu kultur, zabytków i ośrodków badawczo-naukowych.

 

Lublin zaskoczył nas pozytywnie swoją otwartością i chęcią wsparcia oraz wspólnego działania w ramach zachowania pamięci o zwycięstwie Rzeczypospolitej nad systemem komunistycznym i wejścia w dobę demokracji i wolności.

 

Poznawanie życia miasta i poszukiwanie źródeł zaczęliśmy od uniwersytetów: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zostaliśmy przyjaźnie przyjęci przez archiwa i biblioteki niniejszych placówek. Szczególnie dziękujemy Pani Annie Łosowskiej, będącej kierownikiem Archiwum UMCS za otwartość, przeprowadzenie kwerendy i przekazanie pierwszej partii kopii cyfrowych na potrzeby katalogu zasobów on-line. Po za tym za oprowadzenie nas po uniwersytecie i archiwum, dzięki czemu mogliśmy poznać specyfikę pracy archiwistów pracujących na wyższych uczelniach.

 

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej mieliśmy również wielką przyjemność porozmawiać z prorektorem UMCS dr. hab. Panem Ryszardem Mojakiem, działaczem doby transformacji. Opowiedziano nam także o roli Muzeum UMCS w procesie prezentowania zbiorów bibliotecznych i archiwalnych. Mieliśmy tu okazję poznać zespół Muzeum UMCS.

 

Swoje drzwi otworzyła dla nasBiblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, a dyrektor, dr Bogusław Kasperek zadeklarował przeprowadzenie kwerendy w zbiorach biblioteki pod kątem życia społecznego, kulturowego, politycznego miasta dla okresu objętego projektem.

 

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zostaliśmy zaproszeni do Archiwum KUL, gdzie rozmawialiśmy z dyrektorem Markiem Pawelcem, oraz do Biblioteki KUL. W bibliotece zespół wraz z Panią dyrektor Barbarą Zezulą zaprezentował nam zbiór materiałów przekazanych przez prezydenta Lecha Wałęsę Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu, w tym również pamiątek z lat 1989-1991 i zadeklarowano współpracę i poszerzenie wcześniej wytyczonej kwerendy. Bibliotece życzymy szybkich postępów w akcji tworzenia Lubelskiej Biblioteki Cyfrowej i trzymamy kciuki za powodzenie!

 

Zawitaliśmy również do Ośrodka Brama Grodzka „Teatr NN”. Przedstawiono nam zakres działalności ośrodka, a jego wielkość wprawiła nas w zachwyt. Zostaliśmy zaproszeni przez dyrektora Tomasza Pietrasiewicza do współorganizowania akcji, które są cyklicznie przeprowadzane przez ośrodek, m. in. z okazji wyborów 4 czerwca, czy też do pojechania „Pociągiem Wolności” w 2015 r. Po za prezentacją narzędzi, jakimi posługuje się portal internetowy ośrodka, oprowadzono nas po wystawie stałej w Bramie Grodzkiej, prezentującej dzieje miasta, oraz jedynej w Polsce zachowanej w pierwotnym miejscu i z wykorzystaniem autentycznych narzędzi podziemnej drukarni. W starej lubelskiej kamienicy została stworzona Izba Drukarstwa. W latach 1932-1946 w tym samym miejscu znajdowała się drukarnia „Popularna”.

 

Gorąco dziękujemy Ośrodkowi Brama Grodzka „Teatr NN” za pogłębienie w naszych sercach idei wolności, za trwanie i przypominanie o wielokulturowości Lublina i oczywiście za gościnę. I tu chylimy czoła i dziękujemy szczególnie Pani Agnieszce Wiśniewskiej.

 

Naszą podróż po Lublinie zakończyliśmy spotkaniem z dyrektorem Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie - Panem Jackiem Welterem, oraz naczelnikiem Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów, Panem Marcinem Krzysztofikiem. IPN zadeklarował gotowość współpracy. Mamy nadzieję, że owocnej, zwłaszcza że nasi Przyjaciele z IPN Lublin, posiadają duży zbiór materiałów Komitetu Obywatelskiego w Lublinie, więc na pewno Archiwa Przełomu „nie odpuszczą”.

 

Zadowoleni z wizyty w Lublinie wróciliśmy pełni nadziei na osiągnięcie wspólnymi siłami celu, jaki stawia projekt Archiwa Przełomu 1989–1991.

 

Dziękujemy wszystkim naszym gospodarzom i deklarujemy, że do Lublina na pewno niebawem wrócimy!!! 

 

 

Informację opracowała Justyna Orysiak, Archiwum Senatu

Na skróty