Czcionka:
Kontrast:
Lublin otwiera wrota!
Dodano: 28.05.2013
28
05.2013
Lublin otwiera wrota!

 

Z wielką przyjemnością zobowiązani jesteśmy do opowiedzenia Państwu o naszej wizycie w Lublinie.

 

Archiwa Przełomu miały zaszczyt gościć w jednym z największych polskich miast po wschodniej stronie Wisły, w Lublinie, malowniczo położonym nad rzeką Bystrzycą.

 

Lublin jest prężnie rozwijającym, się ośrodkiem kulturowym i oświatowym, nad którym metodyczną pieczę sprawują, m.in. dwa uniwersytety: Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, zaś nad zbiorami archiwalnymi czuwa m.in. Archiwum Państwowe w Lublinie.

 

Na oficjalnym portalu internetowym miasta można znaleźć określenie Lublina, jako „miasta inspiracji”.

 

Zgadzamy się z tym w zupełności.  Po wizycie w Archiwum Państwowym w Lublinie utwierdziliśmy się w przekonaniu, że inicjatywa stworzenia Archiwów Przełomu 1989-1991  jest inicjatywą cenną i wywołująca zainteresowanie i chęć udzielenia wsparcia przez podmioty zewnętrzne.

 

Spotkanie było poświęcone prezentacji projektu Archiwa Przełomu 1989-1991.  Dziękujemy za tak owocny odzew ze strony dyrektora AP w Lublinie dr. Piotra Dymmela i umożliwienie nam zaprezentowania projektu w środowisku lubelskim.

 

Przedstawiliśmy informacje o założeniach samego projektu, jego dotychczasowych uczestnikach - partnerach oraz o pozyskanych już materiałach archiwalnych. Skierowaliśmy zaproszenie do udziału w projekcie do środowisk, instytucji i osób z Lublina i regionu.

 

Pozyskanie do współpracy lubelskich partnerów pozwoli rozbudować projekt o materiały pochodzące z regionu, który w tamtych wydarzeniach miał znaczący udział.

 

Spotkanie przybrało charakter panelu dyskusyjnego, podczas którego uczestnicy wyrazili poparcie dla projektu i przedstawili wiele istotnych uwag i porad niezmiernie cennych dla realizacji projektu.

 

Szczególnie dziękujemy za głos w dyskusji Jackowi Welterowi - dyrektorowi Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, oraz Pani Agnieszce Wiśniewskiej z Ośrodka „Brama Grodzka Teatr NN”, której również dziękujemy za zaproszenie do odwiedzenia tej instytucji.

 

Uczestnicy podjęli temat ujednolicenia i dostosowania haseł przedmiotowych w katalogu zasobów, łącznie z zawarciem w nich haseł opisu bibliotecznego. Również poruszono temat kompatybilności i możliwości transferu z baz czy też narzędzi informatycznych partnerów opisów zbiorów do narzędzi używanych przez administratorów projektu. Na koniec spotkania w archiwum zwiedziliśmy wystawę poświęconą wyborom czerwcowym 1989 r. w Lublinie i regionie.

 

Archiwa Przełomu dziękują również przedstawicielom Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego i innym instytucjom, a także studentom historii licznie obecnym podczas spotkania, w tym Panu Konradowi Traczowi - współorganizatorowi spotkania, oraz wszystkim, którzy poświecili swój czas dla wysłuchania prezentacji projektu.

 

Wizytę zakończyliśmy spotkaniem z przedstawicielami Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, podczas którego omówiono możliwości dalszej współpracy.

 

 

Informację opracowała Justyna Orysiak, Archiwum Senatu

Na skróty