Czcionka:
Kontrast:
Na ratunek Archiwum Polskiej Misji Katolickiej
Dodano: 12.01.2013
12
01.2013
Na ratunek Archiwum Polskiej Misji Katolickiej

 

W styczniu w Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w La Ferté-sous-Jouarre, na zaproszenie rektora PMK, ks. infułata Stanisława Jeża oraz księdza Kanonika Tadeusza Kardysia, przebywał reprezentant Archiwum Senatu Robert Kubaś.

 

Celem wizyty było zapoznanie się z zasobem Archiwum PMK pod kątem wyselekcjonowania zespołów tam przechowywanych do projektu Archiwa Przełomu 1989-1991, jak również zapoznanie się z jego trudną sytuacją i poszukiwanie dróg wyjścia.

 

Znaczącą rolę w zapoznaniu z zasobem oraz sytuacją Archiwum PMK odegrał ojciec dr. Marian Brudzisz CSsR, aktualny jego opiekun.

 

W dniu 13 stycznia, doszło również do spotkania z członkami Stowarzyszenia Pologne-France-Europe (Association Pologne-France-Europe) na spotkaniu w Pont-Sainte-Maxence podsumowywującym działania organizacji w 2012 r. Przewodniczący stowarzyszenia Pan Bruno Mariuzzo, ksiądz kanonik Kardyś oraz Robert Kubaś udzielili wywiadu Radiu RVM na temat perspektyw współpracy pomiędzy podobnymi stowarzyszeniami w Polsce i we Francji oraz roli obywateli francuskich w pomocy udzielanej Polsce w latach osiemdziesiątych.

 

14 stycznia 2013 r. w La Ferté-sous-Jouarre doszło do spotkania z księdzem dziekanem Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Tematem była sytuacja i formy ewentualnej współpracy pomiędzy Archiwum PMK i Archiwum Senatu.

 

Archiwum Polskiej Misji Katolickiej mieści się w La Ferte-sous-Jouarre. Liczy ok. 70 m.b. dokumentacji. Przechowywana jest w nim dokumentacja wytworzona w toku ponad 175- letniej działalności misji, jak też akta wielu funkcjonujących na emigracji stowarzyszeń i organizacji polskich o charakterze społecznym, oświatowym, kombatanckim. Wśród zachowanych materiałów znajduje się dokumentacja m. in. takich organizacji jak: Polski Związek Inwalidów Wojennych we Francji, Stowarzyszenie Dobroczynności im. św. Stanisława Kostki, Zjednoczenie Polskiego Uchodźstwa Wojennego we Francji, Polskie Zjednoczenie Katolickie, Akcja Pomocy Polsce, Związek Rezerwistów i byłych Wojskowych Polskich we Francji, Skarb Narodowy we Francji, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Związek Harcerstwa Polskiego we Francji, Komitet Pomocy Polakom we Francji.

 

Archiwum Senatu dziękuje Polskiej Misji Katolickiej za gościnność i możliwość zajrzenia do zasobu archiwum.

 

 

Informację opracował Robert Kubaś, Archiwum Senatu

Na skróty