Czcionka:
Kontrast:
Na ulicy Polskiej 1 w Gdyni
Dodano: 26.05.2017
19
05.2017
Na ulicy Polskiej 1 w Gdyni

Tym razem Zespół Koordynacyjny Projektu zawitał do Muzeum Emigracji w Gdyni. Wizyta miała miejsce w dniu 19 maja 2017 roku.

 

„Siedziba Muzeum Emigracji w Gdyni znajduje się nad samym morzem, pod adresem Polska 1. Jest nią – wzniesiony w dwudziestoleciu międzywojennym – zabytkowy Dworzec Morski. Od 2014 roku budynek jest znowu ozdobą miasta, a także jego wizytówką dla tysięcy pasażerów największych statków wycieczkowych z całego świata, które co roku cumują właśnie tu, na nabrzeżu Francuskim.”

 

Muzeum, jako pierwsze w kraju zajmuje się historią polskiej emigracji. Jak możemy przeczytać na jego stronie internetowej „powstała instytucja, która o dziejach wyjazdów i losach Polaków na świecie opowiada w ścisłym związku ze współczesnością. Historia emigracji pisze się bowiem każdego dnia. […] Wystawa stała, przybliża dzieje emigracji z ziem polskich od wieku XIX do czasów współczesnych. Wśród wielu atrakcji goście Muzeum znajdą kilkumetrową, multimedialną instalację globu, poświęconą polskiej obecności na świecie, czy projekt Batory w budowie – w ramach, którego powstaje największa na świecie makieta statku pasażerskiego.” Więcej informacji na stronie internetowej muzeum: http://www.polska1.pl/pl/

 

Celem archiwistów z Archiwum Senatu i Archiwum Prezydenta RP było poznanie wystawy stałej muzeum i uzyskanie informacji na temat metod realizacji projektu Archiwum Emigranta, a w ramach niego prowadzenia notacji filmowych.

 

Pracownicy muzeum w tym zastępca dyrektora Pan Sebastian Tyrakowski przekonali nas, że historia mówiona to unikalna szansa dotarcia do osobistych doświadczeń świadków historii i podarowanie źródłom pisanym drugiego życia. Zestawienie wspomnień ludzi i dokumentacji rzuca wielokrotnie szersze światło na czytane fakty i nadaje im nowy wymiar, wymiar społeczny, emocjonalny.

 

Dziękujemy za „szkolenie” dotyczące prowadzenia notacji. Możliwość uczenia się od instytucji takich jak Muzeum Emigracji jest dla realizatorów projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” niezmiernie ważną wartością.

 

Informację opracowała Justyna Orysiak, Kancelaria Senatu.

 

 

 

Na skróty