Czcionka:
Kontrast:
Nowy członek Zarządu Projektu
Dodano: 27.06.2016
24
06.2016
Nowy członek Zarządu Projektu

 

23 czerwca 2016 r. marszałek Senatu Stanisław Karczewski odwołał minister Ewę Polkowską ze stanowiska szefa Kancelarii Senatu w związku z powołaniem jej na wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli.

 

5 marca 2013 r. Ewa Polkowska pełniąc funkcję szefa Kancelarii Senatu podpisała wraz z szefem Kancelarii Prezydenta RP Jackiem Michałowskim „Porozumienie w sprawie zakresu współpracy dotyczącej realizacji projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991" pomiędzy Kancelarią Senatu i Kancelarią Prezydenta RP, stając się jednocześnie członkiem Zarządu Projektu”.

 

24 czerwca 2016 r. Jakub Kowalski, dotychczasowy dyrektor Gabinetu Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, został powołany na stanowisko szefa Kancelarii Senatu. Jego kandydaturę pozytywnie zaopiniowało 15 czerwca 2016 r. Prezydium Senatu oraz senacka Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich.

 

Na mocy § 3 ust. 1 „porozumienia o współpracy” Jakub Kowalski przyjmując stanowisko szefa Kancelarii Senatu przejął zadania członka Zarządu Projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991”.

 

Zespół Koordynacyjny projektu dziękuje byłej szefowej Kancelarii Senatu Ewie Polkowskiej za zainicjowanie i kierowanie projektem „Archiwa Przełomu 1989-1991” oraz wspieranie na każdym etapie rozwoju projektu i Zespołu Koordynacyjnego.

 

Mamy również nadzieję, że projekt pod kierownictwem ministra Jakuba Kowalskiego, szefa Kancelarii Senatu, będzie rozwijał się równie dynamicznie jak dotychczas, a Zespół Koordynacyjny sprosta zadaniom jakie postawi przed nim Zarząd Projektu w nowym składzie.

 


Ewa Polkowska

 

W 1985 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach odbyła etatową aplikację sędziowską w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie i w 1990 r. zdała egzamin sędziowski.

 

Przez 15 lat (od 1 czerwca 1991 r.) pracowała w Biurze Legislacyjnym (wcześniej Biurze Prawnym) Kancelarii Senatu, zajmując kolejno stanowiska od legislatora do dyrektora biura. Biurem Legislacyjnym Kancelarii Senatu kierowała od 1998 r. W kwietniu 2006 r. została powołana na stanowisko Szefa Kancelarii Senatu.

 

Od 2003 r. jest wykładowcą m.in. w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, na aplikacji legislacyjnej prowadzonej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Jest założycielem i prezesem Polskiego Towarzystwa Legislacji, działającego od 1996 r. i skupiającego prawników legislatorów.

 

Jakub Kowalski

 

Jest absolwentem wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania procesem inwestycyjnym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Od 2005 r. zawodowo współpracował z parlamentarzystami krajowymi oraz posłami do Parlamentu Europejskiego. W listopadzie 2015 r. został zatrudniony w Kancelarii Senatu na stanowisku Dyrektora Gabinetu Marszałka Senatu. Od 10 lat jest radnym Miasta Radomia. Od 24 czerwca 2015 r. Szef Kancelarii Senatu.

 


Informację opracowała Justyna Orysiak, Kancelaria Senatu.
Wykorzystano informacje opublikowane przez Kancelarię Senatu na stronie www.senat.gov.pl.

 

 

Na skróty