Czcionka:
Kontrast:
Nowy rok 2014 szczodry w kolejne zbiory!
Dodano: 04.03.2014
04
03.2014
Nowy rok 2014 szczodry w kolejne zbiory!

 

W pierwszym kwartale 2014 roku Archiwum Państwowe w Warszawie i Fundacja Demokracji Lokalnej udostępniły na potrzeby projektu Archiwa Przełomu 1989-1991 część swoich zbiorów.

 

Archiwum Państwowe w Warszawie przekazało kopie cyfrowe dokumentacji zespołu Akta komisji wyborczych z wyborów do Sejmu i Senatu PRL z terenu m.st. Warszawy, w tym:

- rejestry kandydatów na posłów zgłoszonych w okręgu wyborczym nr 3,

- protokoły głosowania na posłów wybieranych w okręgu wyborczym nr 3,

 

Fundacja Demokracji Lokalnej przekazała:

-  wydawnictwa, w tym: „Sprawozdania z działalności z lat 1990-1993”, 

- wersję roboczą publikacji „Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Szkic wspomnień o jej narodzinach” pióra profesora Jerzego Regulskiego,

- film „Zdarzyło się tylko w Polsce” - film dokumentalny o 20-leciu polskiej reformy samorządowej.

 

W styczniu 2014 roku Archiwa Przełomu 1989-1991 zostały obdarowane również oryginałami plakatów wyborczych Tarnowskiego Komitetu Obywatelskiego pochodzących ze zbiorów rodzinnych śp. senatora Stanisława Chrobaka. Dziękujemy za dar rodzinie Pana senatora.

 

W lutym swoje pamiątki z okresu przełomu udostępniła na potrzeby projektu Pani Hanna Migda-Pawlak, w latach 1980-1996 działaczka NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze, członek obwodowych komisji wyborczych w wyborach czerwcowych 1989 i wyborach samorządowych 1990, uhonorowana w 2012 roku Krzyżem Wolności i Solidarności. Serdecznie dziękujemy.

 

Archiwa Przełomu 1989-1991 dziękują Archiwum Państwowemu w Warszawie i Fundacji Demokracji Lokalnej za wspieranie naszego wspólnego projektu i udostępnienie swoich zbiorów.

 

Mamy nadzieję, że nasze wspólne starania o zachowanie w pamięci historii lat 1989–1991 będą owocowały dalszą współpracą.

 

 

Informację opracowała Justyna Orysiak, Archiwum Senatu

Na skróty