Czcionka:
Kontrast:
„ Od INDEKS-u do HUTNIK-A”
Dodano: 14.10.2019
14
10.2019
„ Od INDEKS-u do HUTNIK-A”

 

Podczas VIII Seminarium Projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” pt. „Kościół katolicki i społeczeństwo w okresie przełomu” do zasobu projektu przekazana została niedawno wydana w Krakowie obszerna publikacja pt. „ Od INDEKS-u do HUTNIK-A. Bibliografia druków ciągłych drugiego obiegu wydawniczego w Krakowie i Małopolsce 1976-1990", Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2019, s.890.

 

Bibliografia druków ciągłych drugiego obiegu wydawniczego w Krakowie i Małopolsce 1976-1990 z przedmową Tomasza Gąsowskiego Prezesa Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego.

 

Autorami wstępu i opracowania są: Adam Roliński, Andrzej Dróżdż i Wojciech Marchewczyk. Oprócz podziału geograficznego na Kraków i Małopolskę autorzy wyróżnili cztery grupy archiwalnych druków: Druki przedsierpniowe (1976 - 31 VIII 1980), Druki „solidarnościowe” (1 IX 1980 – 12 XII 1981), Druki podziemne (13 XII 1981 - 31 XII 1988) oraz Druki „obywatelskie” (1 I 1989 - 31 V 1990).

 

W przedmowie publikacji czytamy, iż po raz pierwszy w tej bibliografii  „(…)podjęto próbę „ujawnienia” twórców krakowskiej i małopolskiej prasy niezależnej: redaktorów, drukarzy i osoby wspomagające. Zdecydowano się również na nowatorskie ujęcie czasopism często zmieniających tytuł, łącząc je w większe inicjatywy wydawnicze oraz druków, które ukazywały się tylko w kilku numerach, dotychczas niejednokrotnie pomijanych w opracowaniach(…)”.

 

Na zakończenie wstępu autorzy niniejszego opracowania przyznają, iż mają pełną świadomość, że uczyniony został dopiero pierwszy krok, gdyż wielu redaktorów, drukarzy i ważnych osób wspierających nadal pozostaje nieznanych i apelują o nadsyłanie wszelkich informacji mogących poszerzyć przedstawiony stan wiedzy i pomóc w odtworzeniu pełnej historii czasopism drugiego obiegu w Krakowie i Małopolsce.

Przyłączając się do powyższego apelu podajemy za autorami bibliografii adres, pod który można przekazywać informacje:

 

Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

Biblioteka Jagiellońska

Al. Mickiewicza 22

30-059 Kraków

sowiniec@gmail.com

 

Informację opracowała Teresa Grabczyńska, Kancelaria Prezydenta RP

Na skróty