Czcionka:
Kontrast:
Owocny grudzień dla Archiwów Przełomu
Dodano: 03.01.2013
03
01.2013
Owocny grudzień dla Archiwów Przełomu

 

W grudniu 2012 r. grono przyjaciół Archiwów Przełomu poszerzyło się o Archiwum Państwowe w Gdańsku, Archiwum i Muzeum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Muzeum w Stargardzie Szczecińskim.

 

Do Archiwum Senatu i Archiwum Prezydenta RP wpłynęły pisma z poparciem dla projektu od niniejszych instytucji.

 

Archiwum Państwowe w Gdańsku zadeklarowało przeprowadzenie szczegółowej kwerendy w swoich zbiorach i przekazanie wyników niniejszej na początku 2013 r. Archiwum obiecało w miarę bieżących możliwości poszerzanie kwerendy, digitalizację zbiorów i sukcesywne przekazywanie na potrzeby projektu.

 

Muzeum w Stargardzie Szczecińskim zobowiązało się do zebrania potrzebnych materiałów historycznych dotyczących Stargardu i ziemi stargardzkiej w zakresie objętym projektem. Pracę maja zostać rozpoczęte od września 2013 r. Archiwa Przełomu proszą muzeum o wstępny wykaz materiałów, które mogłyby wejść w skład zasobów Archiwów Przełomu.

 

Archiwum i Muzeum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przekazało na potrzeby Archiwów Przełomu kopie cyfrowe dokumentów. Przesłane materiały zawierają skany protokołów posiedzeń Senatu UMCS, na których dyskutowano nad ważnymi problemami szkolnictwa wyższego w dobie zmian ustrojowych oraz sytuacji uniwersytetu w tym okresie.

 

Dziękujemy za udzielenie wsparcia dla projektu Archiwa Przełomu 1989-1991, a Archiwum i Muzeum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej szczególnie za wkład włożony w wykonanie kopii cyfrowej i szybki odzew na nasz apel.

 

 

Informację opracowała Justyna Orysiak, Archiwum Senatu

Na skróty