Czcionka:
Kontrast:
„Perły archiwalne” – szlakami północnego Mazowsza
Dodano: 12.12.2012
12
12.2012
„Perły archiwalne” –  szlakami północnego Mazowsza

 

Pracownicy Archiwum Senatu przebywali z wizytą roboczą na północnym Mazowszu w ramach realizacji projektu Archiwa Przełomu 1989-1991.

 

Archiwiści byli goszczeni przez placówki naukowe w Pułtusku, Ciechanowie, Mławie i Płońsku. Mieli zaszczyt zwiedzić i porozmawiać o realiach pracy oraz zasobach z: kierownikiem Oddziału w Pułtusku Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Panem Krzysztofem Wiśniewskim, kierownikiem Oddziału w Mławie Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Panem Andrzejem Grochowskim, reprezentantką Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie, a dokładnie Biblioteki Regionalnej Panią Barbarą Bielastą, oraz przedstawicielkami i kierownikiem Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska Panią Mirosławą Krysiak.

 

Oddziały archiwalne w Pułtusku i w Mławie Archiwum Państwowego m. st. Warszawy są gotowe do wsparcia projektu i wyrażają chęć współpracy w ramach projektu. Archiwum Senatu dziękuje bardzo Archiwum Państwowemu m. st. Warszawy za udzielenie wsparcia w kontaktach z oddziałami w terenie. Mamy nadzieję, że udzielone poparcie dla projektu ze strony Archiwum zaowocuje w przyszłości i przełoży się na realne wzbogacenie zbiorów Archiwów Przełomu.

 

W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie zaprezentowano archiwistom materiały z działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki. Okazało się, że biblioteka  prowadzi dokładną dokumentację życia społecznego Ciechanowa i okolic. W zbiorach biblioteki znajdują się „skarby”, które wzbogacą zasoby projektu i odwzorują życie regionu z lat 1989–1991. Możemy znaleźć w zasobie biblioteki dokumentację wyborów 1989 r. do parlamentu, wyborów prezydenckich 1990 r. i wyborów samorządowych z 1990 r. z Ciechanowa i okolic. Jest to głównie ogromny zbiór afiszy, plakatów i ulotek, ale również dokumentacja związków zawodowych czy też administracji i samorządu terytorialnego.

 

W Pracowni Dokumentacji Dziejów Płońska archiwiści zostali przyjęci przez grono pracowników w pełnym składzie osobowym wraz z kierownikiem pracowni Panią Mirosławą Krysiak. Pracownia działa przy wsparciu burmistrza Miasta Płońska Pana Andrzeja Pietrasika, którego mieliśmy zaszczyt poznać.

 

Pani kierownik określiła chęć współpracy przy projekcie, a co najważniejsze, zadeklarowała, że wesprze Archiwum Senatu przy nawiązaniu kontaktów z działaczami w regionie z doby transformacji. Okazało się także, iż pracownia jest niesamowitym źródłem informacji o regionie pod każdym względem. Udziela informacji na temat ludzi, miejsc, wydarzeń.  Pracownia jest wzorcowo prowadzoną placówką naukową, niearchiwalną, archiwizującą dzieje miasta i okolic.

 

Dziękujemy przedstawicielom pracowni za umożliwienie nam spotkania z Panem burmistrzem, działaczem Komitetu Obywatelskiego i Klubu Inteligencji Katolickiej.

 

Archiwum Senatu zapowiada, że nie zaprzestanie prowadzenia równolegle z innymi działaniami projektowymi poszerzania kontaktów z działaczami - świadkami transformacji. Należy wykorzystać słabnącą pamięć ludzi tamtych czasów w poszukiwaniu zbiorów oraz wiedzę na temat wydarzeń doby transformacji.

 

Większość naszych rozmówców podkreśla i potwierdza nam potrzebę rejestrowania wspomnień świadków, zwłaszcza że w każdej chwili może stać się to niemożliwe. Umknie nam wtedy kawałek historii, historii we wspomnieniach i odczuciach ludzi.

 

Chcielibyśmy także zwrócić uwagę na to, iż drobne ośrodki, placówki naukowe w regionie posiadają zbiory na tyle unikatowe, że powinny stanowić jedno z głównych pól zainteresowania dla projektu. Są to nie tylko miejsca, gdzie gromadzi się zanikającą dokumentację działalności i życia regionów, tzw. regionalia, ale są to także miejsca gorącego życia naukowego i myśli kulturowej, a także poczucia świadomości i tożsamości z „małą ojczyzną”.

 

Dziękujemy za gorące przyjęcie i gościnność na ziemi północnego Mazowsza.

 

Mamy nadzieję, że nawiązane kontakty zaowocują w niedługim czasie realną i widoczną współpracą na niwie projektu Archiwa Przełomu 1989-1991.

 

 

Informację opracowała Justyna Orysiak, Archiwum Senatu

Na skróty