Czcionka:
Kontrast:
Porozumienie w sprawie realizacji Projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991”
Dodano: 05.05.2013
05
05.2013
Porozumienie w sprawie realizacji Projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991”

 

W celu zapewnienia realizacji objętego Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wspólnego projektu Kancelarii Senatu i Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą Archiwa Przełomu 1989–1991, którego zadaniem jest utworzenie ogólnopolskiego cyfrowego katalogu zbiorów dotyczącego polskiej transformacji lat 1989–1991 oraz chronienie i upowszechnianie dziedzictwa narodowego, zasad solidarności, tolerancji i wolności, Kancelaria Senatu - reprezentowana przez Szefa Kancelarii Senatu Panią Ewę Polkowską i Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - reprezentowana przez Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jacka Michałowskiego, zawarły dnia 5 marca 2013 roku „Porozumienie w sprawie zakresu współpracy dotyczącej realizacji projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991”.

 

Na mocy porozumienia Kancelaria Senatu i Kancelaria Prezydenta RP deklarują współpracę, która ma na celu:

  • udostępnienie w Internecie kopii cyfrowych oryginalnych dokumentów, materiałów ikonograficznych, audiowizualnych oraz eksponatów z pierwszych lat transformacji ustrojowej, politycznej, gospodarczej, kulturowej i społecznej;
  • ułatwienie społeczeństwu dostępu do źródłowych materiałów dotyczących najnowszej historii naszego kraju;
  • ocalenie dla przyszłych pokoleń i utrwalenie w pamięci narodowej ważnego rozdziału z najnowszej historii Rzeczypospolitej.

 

Strony porozumienia zapowiadają, iż współpraca między nimi odbywać się będzie na zasadach porozumienia, otwartości i dobrej woli oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, co oznacza, że będą:

  • wspomagać się wzajemnie w realizacji projektu;
  • wspólnie planować i konsultować działania związane z realizacją projektu;
  • wymieniać informacje o napływie, gromadzeniu i powiększaniu zasobu archiwalnego oraz o aktualnych działaniach podejmowanych w zakresie realizowanego projektu;
  • wspólnie uzgadniać i przyjmować jako obowiązujące jednolite ustalenia dotyczące założeń i wymogów technicznych związanych z projektem;
  • podejmować wspólne działania w zakresie pozyskiwania partnerów do projektu i na bieżąco wymieniać informacje na ten temat;
  • prowadzić wspólne działania w obszarze komunikacji społecznej, informacji oraz zamierzeń promocyjnych dotyczących realizacji projektu;
  • współorganizować – według wspólnie ustalanych tematów i terminów – seminaria i konferencje związane z projektem.

 

Na kartach porozumienia realizatorzy projektu zapowiedzieli powołanie Rady Programowej oraz Zespołu Koordynacyjnego.

 

Kancelaria Senatu i Kancelaria Prezydenta RP żywią nadzieję, że stworzenie formalnych ram współpracy przyczyni się do ugruntowania i usprawnienia procesów realizowanych w ramach projektu Archiwa Przełomu 1989-1991.   

 

 

Informację opracowała Justyna Orysiak, Archiwum Senatu

Na skróty