Czcionka:
Kontrast:
Prezentacja projektu Archiwa Przełomu 1989–1991
Dodano: 09.06.2011
09
06.2011
Prezentacja projektu Archiwa Przełomu 1989–1991

 

W Pałacu Prezydenckim zaprezentowany został projekt Archiwa Przełomu 1989-1991. Prace nad scaleniem, opracowaniem, zdigitalizowaniem i udostępnieniem dokumentów związanych z wydarzeniami okresu transformacji politycznej w Polsce zostały zapoczątkowane w 2009 r. w Senacie. Przedsięwzięcie zostało objęte obecnie patronatem Prezydenta RP i będzie realizowane przez obie Kancelarie.

 

O projekcie poinformowali dziennikarzy: minister Ewa Polkowska, Szef Kancelarii Senatu i minister Jacek Michałowski, Szef Kancelarii Prezydenta RP, natomiast o znaczeniu podjętych prac mówił Henryk Wujec, doradca prezydenta, uczestnik tamtych wydarzeń.

 

Minister Ewa Polkowska podkreśliła, że celem projektu jest stworzenie elektronicznego, ogólnopolskiego katalogu internetowego, tak aby naukowcy, studenci, młodzież i wszyscy zainteresowani historią w jednym miejscu mogli znaleźć interesujące ich dokumenty z tamtego okresu „Dążymy do stworzenia w Senacie centrum informacji na temat historii politycznej lat 1989-1991, przy współudziale wszystkich polskich archiwów, muzeów, bibliotek, ośrodków kultury i nauki – obecnie z pomocą naszego partnera - Kancelarii Prezydenta RP”- powiedziała minister Polkowska.

 

Zaznaczyła, że to archiwum gromadzi dokumenty, fotografie, plakaty ulotki z tamtego okresu, które są rozproszone po całym kraju. Dokumenty są w posiadaniu instytucji i osób prywatnych. Podkreśliła, że Archiwa Przełomu 1989-1991 koncentrują się na zbieraniu kopii cyfrowych. Oryginały zostają u właścicieli i jeśli sobie tego zażyczą, to będzie zamieszczona informacja o tym, kto dysponuje oryginałami.

 

Minister Michałowski przypomniał, że przed 20 laty to właśnie Senat był pierwszą izbą wybraną w pełni w wolnych wyborach, a Kancelaria Senatu pierwszą instytucją zaufania publicznego. Minister Polkowska dodała, że właśnie dlatego Archiwum Senatu już wtedy zaczęło gromadzić dokumenty nie tylko związane z działalnością izby, ale także te przekazywane przez polityków, uczestników tamtych wydarzeń. W 20. rocznicę pierwszych wolnych wyborów zrodziła się idea zebrania tych wszystkich materiałów, które będą służyły ocaleniu i utrwaleniu w pamięci narodowej tamtego ważnego rozdziału historii odrodzonej Rzeczypospolitej.

 

Ministrowie i dyrektorzy Archiwum Senatu i Archiwum Prezydenta RP zaapelowali za pośrednictwem mediów do wszystkich instytucji i osób prywatnych, które mają dokumenty związane z okresem transformacji i zechcą je udostępnić Archiwom Przełomu, by skontaktowali się z Archiwum Senatu lub Archiwum Prezydenta RP. Zadeklarowali, że pracownicy archiwum są gotowi zbierać te dokumenty po całym kraju i sporządzać kopie.

 

 

Informację opracowała Justyna Orysiak, Archiwum Senatu

Na skróty