Czcionka:
Kontrast:
Siedlce – miasto przyjazne Archiwom Przełomu
Dodano: 26.02.2013
26
02.2013
Siedlce – miasto przyjazne Archiwom Przełomu

 

Siedlce potwierdziły, że są miastem przyjaznym projektowi Archiwa Przełomu 1989-1991. Ulokowane w nim instytucje naukowe, kulturalno-oświatowe i archiwalne nie tylko wsparły ideę budowy cyfrowego archiwum polskiej transformacji, ale wykazały się aktywnym udziałem w jej realizacji i deklarują równie aktywną współpracę na przyszłość.

 

Wyniki wstępnej kwerendy źródeł lokalnych i regionalnych, analizy historycznej zasobów, prezentacja unikatowych materiałów archiwalnych oraz księgozbiorów m. in. z wydawnictwami i czasopismami tzw. drugiego obiegu, oryginalnych nagrań Radia „Solidarność” - Siedlce znalazły się m.in. w programie wizyty przedstawicieli Zespołu KPRP do realizacji projektu Archiwa Przełomu 1989-1991 w tym mieście. Delegacji przewodniczył dyrektor Archiwum Prezydenta RP Janusz Kuligowski, a towarzyszyli mu pracownicy Kancelarii Prezydenta RP Teresa Grabczyńska-Drecka i Agnieszka Figura-Tomaka.

 

Program wizyty, która miała miejsce 26 lutego 2013 r., obejmował spotkania w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Archiwum Państwowym, Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz w Muzeum Regionalnym w Siedlcach.

 

Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego Ewa Kozarska, która uczestniczyła w ubiegłorocznym spotkaniu naukowców, archiwistów, bibliotekarzy i muzealników w Pałacu Prezydenckim pt. „Archiwa Przełomu w czasach przełomu”, zaproponowała m.in., aby w projekcie znalazły się skany wielu ciekawych dokumentów i fotografii z okresu strajku studenckiego w Siedlcach oraz druków i plakatów z tego okresu. Biblioteka zebrała również bogaty księgozbiór wydawnictw i czasopism z tzw. drugiego obiegu. Wstępny spis uczelnianych archiwaliów, które wzbogacą zbiory Archiwów Przełomu, następnie katalog Zasobów on-line  zostanie przekazany w maju 2013 r.

 

Dyrektor Archiwum Państwowego Grzegorz Welik, również uczestnik ubiegłorocznego spotkania w Pałacu Prezydenckim, przedstawił wybrane zespoły archiwalne z bogatego zasobu tej placówki, m.in. z ciekawym zbiorem sprawozdań i protokołów z posiedzeń Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarności” w Siedlcach, ulotek i plakatów lokalnych kandydatów na posłów i senatorów w wyborach 1989 roku. Archiwiści z Siedlec zwrócili również uwagę na wartościowe materiały dokumentujące głębokie zmiany gospodarcze w okresie przełomu - likwidację państwowych zakładów pracy, zakładanie pierwszych firm prywatnych, spółek polonijnych, odzyskiwanie utraconych majątków itp.- na tę część historii gospodarczej regionu, która składa się na obraz wielkich polskich przeobrażeń na przełomie lat 80. i 90. XX wieku.

 

Następnym punktem programu wizyty była Miejska Biblioteka Publiczna, która jest samorządową instytucją kultury, największą i najstarszą, liczącą ponad 90 lat  biblioteką publiczną w regionie. Usytuowana w pięknie odrestaurowanej XVIII-wiecznej siedzibie, zachęca do korzystania z przeogromnego księgozbioru (i wszelkich jego nowoczesnych odmian), ale także odzyskuje od prywatnych darczyńców unikatowe wydawnictwa i nagrania. W ten m.in. sposób - jak zapowiedziała dyrektor biblioteki, starszy kustosz Jadwiga Madziar, także aktywna uczestniczka spotkania w Pałacu Prezydenckim - do projektu Archiwa Przełomu 1989-1991 dołączy pliki audio oryginalnych zapisów nadawanych audycji Radia „Solidarność” z Siedlec.

 

W Muzeum Regionalnym zastępca dyrektora Sławomir Kordaczuk przekazał do projektu, obszerną listę propozycji wzbogacających zasób Archiwów Przełomu i systematycznie budowaną bazę danych. Wśród propozycji zwraca uwagę zestaw fotografii  prezentujących m. in. powielacz, na którym drukowano wiele z wymienionych wyżej ulotek, czasopism i druków z nadrukiem „Solidarność”.

 

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami do maja 2013 r. zostaną przekazane na potrzeby projektu skany wybranej dokumentacji.

 

Realizatorzy projektu Archiwa Przełomu 1989-1991 dziękują za gościnność.

 

 

Informację opracował Janusz Kuligowski, Archiwum Prezydenta RP

Na skróty