Czcionka:
Kontrast:
Spotkania Zespołu Koordynacyjnego Projektu
Dodano: 10.04.2017
10
04.2017
Spotkania Zespołu Koordynacyjnego Projektu

 

Regulamin działania Zespołu Koordynacyjnego zobowiązuje jego członków do udziału w spotkaniach roboczych zwoływanych przez przewodniczącego w zależności od potrzeb. Przedstawiciele Archiwum Senatu i Archiwum Prezydenta RP podkreślają, że posiedzenia ich grona stanowią nie tylko obowiązek, ale również pożyteczne narzędzie do wymiany informacji, ustalenia terminarza prac czy określenia zakresu bieżących działań.

 

W roku 2017 odbyły się trzy spotkania archiwistów realizujących projekt. Podstawowym tematem było przygotowanie sprawozdania za rok 2016 i harmonogramu prac na rok 2017. Po podpisaniu dokumentów przez przewodniczących zespołu - dyrektora Archiwum Prezydenta RP Janusza Kuligowskiego i kierownika Archiwum Senatu Roberta Kubasia - szefowie Kancelarii Senatu i Prezydenta RP zgłosili potrzebę zorganizowania spotkania informacyjnego Zarządu Projektu w sprawie perspektyw jego rozwoju.

 

Zespół Koordynacyjny przedstawił podczas spotkania wspomniane dokumenty, zaś szefowie podjęli decyzję o zorganizowaniu w maju 2017 roku posiedzenia Rady Programowej Projektu i VI Seminarium w ramach projektu na jesieni tego roku. Spotkanie Rady Programowej tym samym stało się jednym z podstawowych wątków podczas rozmów członków zespołu.

 

Organizacja zebrania Rady Programowej, to nie wszystko, czym zajmuje się zespół. Planowane, są kolejne wyjazdy - najbliższe w czerwcu m.in. do Europejskiego Centrum Solidarności. Również w czerwcu Archiwum Prezydenta RP weźmie udział w kolejnym pikniku archiwalnym organizowanym przez Polska Akademię Nauk w Warszawie, gdzie zaprezentuje m.in. projekt.

 

Równolegle realizowane są najważniejsze prace w ramach zadań zespołu, tj. opracowywanie zbiorów w tym pozyskanych z Archiwum Państwowego w Poznaniu czy Biblioteki Narodowej oraz digitalizacja dokumentacji posiedzeń komisji senackich I i II kadencji, co zaowocuje ich publikacją w Katalogu zasobów on-line naszego portalu.

 

Niebawem kolejne relacje z działań Zespołu Koordynacyjnego Projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991”, zachęcamy do śledzenia wydarzeń na portalu.

 

Informację opracowała Justyna Orysiak, Kancelaria Senatu.

 

 

Na skróty