Czcionka:
Kontrast:
Spotkanie Rady Programowej projektu.
Dodano: 27.04.2015
17
04.2015
Spotkanie Rady Programowej projektu.

 

17 kwietnia 2015 roku w Kancelarii Senatu odbyło się spotkanie Rady Programowej projektu „Archiwa Przełomu 1989–1991”. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady Programowej i goście Rady. Wśród gości Rady znaleźli się: członkowie Zarządu projektu, członkowie Zespołu Koordynacyjnego projektu, przedstawiciele Zespołu do realizacji projektu w Kancelarii Prezydenta RP, redaktor Krystyna Mokrosińska oraz w zastępstwie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Władysława Stępniaka Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Ryszard Wojtkowski. Spotkaniu przewodniczył prof. dr hab. Andrzej Friszke.

 

W progach Kancelarii Senatu członków Rady i gości powitała minister Ewa Polkowska, szef Kancelarii Senatu, i minister Jacek Michałowski, szef Kancelarii Prezydenta RP. Pani minister podkreśliła, że to spotkanie Rady jest szczególnie ważne ze względu na fakt, że projekt wszedł w piąty, jubileuszowy rok życia, którego ukoronowaniem będzie V Seminarium poświęcone Polonii.Zasygnalizowała, że realizatorzy projektu pragną w ten sposób ukazać rolę Polonii i instytucji polonijnych we wszystkich ówczesnych procesach dziejowych, ich szczególną rolę w okresie przełomu.

 

Szef Kancelarii Prezydenta RP podkreślił, że projekt „Archiwa Przełomu 1989–1991” to unikatowy projekt pod względem partnerstwa dwóch centralnych instytucji: Kancelarii Senatu i Kancelarii Prezydenta RP. Przywołał również obchody „25-lecia samorządności”, podkreślając znaczenie reformy samorządowej dla późniejszych procesów gospodarczych, politycznych i społecznych Rzeczypospolitej. Zaapelował w imieniu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego o inicjowanie przedsięwzięć, które podkreślą rolę samorządności w ramach rocznicy.

 

Uczestniczący w spotkaniu członkowie Zespołu Koordynacyjnego projektu przedstawili Radzie sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2014 i harmonogram prac na rok 2015, w tym przedstawienie tematu i programu V seminarium. Zaprosili również na dwie dodatkowe uroczystości: na jesieni w Kancelarii Senatu – warsztaty archiwalne na temat prawa autorskiego i publikowania źródeł w Internecie oraz majowe sympozjum samorządowe w Kancelarii Prezydenta RP.

 

Senator Ireneusz Niewiarowski przedstawił apel do byłych członków NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych o przekazanie pamiątek z okresu przełomu, zaś doradca Prezydenta RP Henryk Wujec podsumował Kongres Samorządowy, który odbył się 6 marca 2015 roku w Poznaniu.

 

Gość specjalny Rady Pani redaktor Krystyna Mokrosińska opowiedziała o nagraniach radiowych i telewizyjnych doby transformacji i problemach prawnych z publikowaniem. Na kanwie wystąpienia Pani redaktor Rada „rekomendowała szefom Kancelarii Senatu i Prezydenta RP podjęcie działań zmierzających do ustawowego uregulowania zabezpieczenia jako dziedzictwa narodowego dokumentacji audiowizualnej tworzonej w przestrzeni publicznej w okresie przełomu”. Minister Ewa Polkowska zobowiązała się na bazie rekomendacji Rady do przeprowadzenia przeglądu stanu prawnego w tej sprawie przez Kancelarię Senatu.

 

Podczas spotkania nastąpiło również wręczenie aktu nominacji prof. Karolowi Modzelewskiemu i powołanie nowego członka Rady – redaktor Krystyny Mokrosińskiej.

 

Protokół ze spotkania Rady zostanie udostępniony w najbliższym czasie na portalu.    

 

 

Informację opracowała Justyna Orysiak, Kancelaria Senatu

Na skróty