Czcionka:
Kontrast:
Spotkanie Zarządu Projektu
Dodano: 23.03.2017
23
03.2017
Spotkanie Zarządu Projektu

 

W dniu 23 marca 2017 roku, w Kancelarii Senatu odbyło się spotkanie członków Zarządu Projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” – szefa Kancelarii Prezydenta RP Małgorzaty Sadurskiej i szefa Kancelarii Senatu Jakuba Kowalskiego. W spotkaniu uczestniczyli również: podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski, dyrektor Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji w Kancelarii Senatu Agata Karwowska-Sokołowska, dyrektor Archiwum Prezydenta RP Janusz Kuligowski oraz kierownik Archiwum Senatu Robert Kubaś.

 

Uczestnicy spotkania podsumowali dotychczasowe osiągnięcia projektu, a Zespół Koordynacyjny zaproponował kierunki działania w roku 2017. Podstawowym zadaniem będzie opracowanie, digitalizacja i udostępnienie zbiorów przekazanych w ramach projektu przez partnerów zewnętrznych.

 

Podczas spotkania wspomniano o pozytywnej roli portalu www.archiwaprzelomu.pl i corocznych seminariów ogólnokrajowych w procesie popularyzacji projektu, i możliwościom jakie niesie ze sobą utrzymywanie, i rozwijanie narzędzi informatycznych w dobie cyfrowej Polski zwłaszcza w sferze naukowej oraz edukacyjnej.

 

Niezmiernie ważny dla projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” jest również wkład Rady Programowej w wypracowywanie propozycji dotyczących zakresu jego realizacji oraz perspektyw rozwojowych. Jednomyślnie stwierdzono, że wsparcie opiniodawczo-doradcze członków rady jest nieocenione dla działań projektu.

 

Zarząd Projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” podkreślił pozytywną rolę jaką projekt odgrywa w kształtowaniu świadomości historycznej najnowszych dziejów Polski, a jednocześnie krzewi ideę i prezentuje możliwości jakie osiągają realizatorzy zięki współpracy z partnerami.

 

Informację opracowała Justyna Orysiak, Kancelaria Senatu.

 

 

Na skróty