Czcionka:
Kontrast:
Spotkanie opłatkowe Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego
Dodano: 22.01.2015
17
01.2015
Spotkanie opłatkowe Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego

 

17 stycznia 2015 roku odbyło się spotkanie opłatkowe byłych parlamentarzystów Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego i sympatyków klubu. Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Obywatelski Klub Parlamentarny w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

 

Wydarzeniu patronowali i przewodniczyli: Bohdan Pilarski, Mieczysław Gil oraz Jerzy Dyner.

 

Uczestnicy złożyli życzenia dla Polski podsumowując obchody „25 lat wolności”. Głównym przesłaniem spotkania było życzenie dialogu skierowane do obecnych rządzących Polską. Marszałek Olga Krzyżanowska podkreśliła, że „My potrafiliśmy rozmawiać”. „My”, czyli parlamentarzyści I kadencji Senatu RP i X kadencji Sejmu RP, pomimo różnicy zdań potrafili dyskutować i wymieniać się doświadczeniami.

 

Jan Wyrowiński, obecny wicemarszałek Senatu RP przypomniał, że Senat RP podjął w styczniu 2014 r. uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Senacki projekt ustawy ma na celu zagwarantowanie pomocy działaczom opozycji demokratycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych w okresie od 1 stycznia 1957 roku do 4 czerwca 1989 roku znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Warunkiem przyznania świadczenia będzie uzyskanie przez osobę zainteresowaną statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej oraz spełnienie kryterium dochodowego.

 

Uczestnicy spotkania dyskutowali również na temat aktualnej sytuacji górników na Śląsku i likwidacji kopalń.

 

W spotkaniu uczestniczył prof. Witold Jerzy Kieżun, przyjaciel Stowarzyszenia Obywatelski Klub Parlamentarny.

 

Realizatorzy projektu „Archiwa Przełomu 1989–1991” deklarują wsparcie i swoją współpracę dla powstającego Stowarzyszenia Obywatelski Klub Parlamentarny i zachęcają parlamentarzystów do porządkowania własnych archiwów prywatnych. 

 

 

Informację opracowała Justyna Orysiak, Archiwum Senatu

Na skróty