Czcionka:
Kontrast:
W historycznej stolicy Mazowsza – Archiwa Przełomu w Płocku
Dodano: 13.02.2013
13
02.2013
W historycznej stolicy Mazowsza – Archiwa Przełomu w Płocku

 

W lutym 2013 r. pracownicy Archiwum Senatu: kierownik Robert Kubaś i Justyna Orysiak, przebywali w Płocku, w ramach projektu Archiwa Przełomu 1989-1991.

 

W programie pobytu znalazły się wizyty w Archiwum Państwowym w Płocku, Muzeum Mazowieckim w Płocku, Zarządzie Regionu Płockiego „Solidarności”, Muzeum Diecezjalnym, Archiwum Diecezjalnym.

 

We wszystkich instytucjach archiwiści zostali przyjęci z otwartością i życzliwością.

 

W Archiwum Państwowym spotkaliśmy się z dyrektor Krystyną Bańką. Otrzymaliśmy wykaz zespołów archiwalnych będący skutkiem przeprowadzenia przez archiwum kwerendy w ramach projektu.

 

W muzeum mieliśmy przyjemność rozmawiać z Panią Barbarą Rydzewską z Działu Historii Muzeum. Zadeklarowano pełną gotowość współpracy. Zaprezentowano nam zbiory archiwalne muzeum. Dział historii dysponuje dokumentacją Zarządu Regionu Płockiego „Solidarności” z lat objętych projektem, materiałami archiwalnymi z wyborów parlamentarnych, samorządowych, prezydenckich, w tym ulotkami i plakatami z regionu płockiego. Muzeum posiada także pokaźny zbiór fotografii.

 

Podobna rzecz miała się w Zarządzie Regionu Płockiego „Solidarności”. Odbyliśmy tam dwa spotkania, pierwsze z wiceprzewodniczącym zarządu Panem Stanisławem Szkopkiem, a drugie z opiekunem Archiwum „Solidarności” Regionu Płockiego Panem Jerzym Tokarczykiem, byłym działaczem Komitetu Obywatelskiego w Płocku. Pokazano nam archiwum i zadeklarowano umożliwienie przeprowadzenia rozpoznania archiwum i zeskanowania zbiorów.

 

Wizyty w instytucjach kościelnych były pierwszymi oprócz Misji Katolickiej w Paryżu próbami nawiązania kontaktów z ośrodkami kościelnymi. W Archiwum Diecezjalnym rozmawialiśmy z dyrektorem ks. kan. dr. Dariuszem Piotrem Majewskim. Poinformowano nas, że samo archiwum nie posiada dokumentów z tego okresu, gdyż akta  z lat 1989–1991 znajdują się w kurii i są traktowane jako dokumentacja bieżąca. Archiwum zadeklarowało chęć współpracy i przygotowanie informacji o działaczach i aktach strony kościelnej z tego okresu.

 

Jeśli chodzi o Muzeum Diecezjalne, rozmawialiśmy z dyrektorem ks. Stefanem Cegłowskim. Podobnie jak w Archiwum Diecezjalnym zostaliśmy poinformowani o braku zbiorów z interesującego nas okresu. Dyrekcja muzeum dysponuje jedynie kontaktami do działaczy.

 

Zachęcamy archiwa i instytucje kościelne do współpracy i włączenia się w realizację projektu w imię jednego wspólnego celu, jakim jest utrwalenie źródeł i świadectw czasów transformacji.

 

Administratorzy projektu Archiwa Przełomu 1989-1991, dziękują za gościnność w Płocku i zapowiadają kolejną wizytę już roboczą, wiosną 2013 r.

 

 

Informację opracowała Justyna Orysiak, Archiwum Senatu

Na skróty