Czcionka:
Kontrast:
Wizyta archiwistów z Archiwum Senatu w Gdańsku
Dodano: 22.10.2012
22
10.2012
Wizyta archiwistów z Archiwum Senatu w Gdańsku

 

Pracownicy Archiwum Senatu (Robert Kubaś, Justyna Orysiak) przebywali z wizytą roboczą w Gdańsku w ramach realizacji projektu Archiwa Przełomu 1989-1991.

 

Celem wyjazdu było nawiązanie kontaktów i ustalenie zasad współpracy z ośrodkami wspierającymi projekt. W ramach niniejszego archiwiści odwiedzili: Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Bibliotekę Gdańską Polskiej Akademii Nauk, Archiwum Państwowe w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności, Video Studio Gdańsk.

 

Wszyscy jednogłośnie zadeklarowali chęć utrzymania i kontynuowania współpracy z Archiwum Senatu w ramach projektu Archiwa Przełomu 1989-1991.

 

Archiwiści mieli także zaszczyt zwiedzenia Stoczni Gdańskiej ze słynną bramą wjazdową, o którą toczy się spór między miastem a związkowcami, a dokładnie o napis nad bramą, oraz Sali BHP, w której obecnie znajduje się pokaźna ekspozycja plakatów, fotografii i innych eksponatów. Po stoczni oprowadzali nas: Pan Stanisław Flis (Archiwum KK NSZZ „S”), Pani Marzena Flis (Archiwum KK NSZZ „S”), Pan Mateusz Smolana (pełnomocnik ds. Sali BHP), Pan Wojciech Kwidzyński (prezes Fundacji Promocji Solidarności).

 

Przedstawiciele Europejskiego Centrum Solidarności zaprezentowali archiwistom strukturę, działalność i zbiory Wydziału Muzealno-Archiwalnego i Biblioteki Europejskiego Centrum Solidarności. Następnie oprowadzono nas po budowanym kompleksie nowej siedziby ECS.

 

Archiwum Senatu dziękuje za gorące przyjęcie i gościnność na ziemi gdańskiej (szczególnie dyrektorowi Archiwum Państwowego w Gdańsku Piotrowi Wierzbickiemu, dyrektorowi Europejskiego Centrum Solidarności Basilowi Kerskiemu, oraz pracownikom ECS: kierownikowi Pawłowi Golakowi, Adamowi Cherkowi, Monice Krzencessa-Ropiak, Annie Trojanowskiej z Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, prezesowi Zarządu Video Studio Gdańsk Markowi Łochwickiemu, wiceprezes Zarządu Video Studio Gdańsk Joannie Pacana i oczywiście całej ekipie z Komisji Krajowej NSZZ „S”, wspomnianej wcześniej).

 

Mamy nadzieję, że nawiązane kontakty zaowocują w niedługim czasie realną i widoczną współpracą na niwie projektu Archiwa Przełomu 1989-1991.

 

 

Informację opracowała Justyna Orysiak, Archiwum Senatu

Na skróty