Czcionka:
Kontrast:
W rok 2017 z kolejnymi nabytkami
Dodano: 22.03.2017
22
03.2017
W rok 2017 z kolejnymi nabytkami

 

Łódzcy archiwiści z Archiwum Państwowego znakomicie wywiązali się z wcześniejszego zobowiązania - wytypowania materiałów archiwalnych do projektu „Archiwa Przełomu”. Wśród przekazanych nowych nabytków uwagę zwracają skany dokumentów ze Zbioru druków i pism ulotnych, wśród których są ulotki i plakaty kandydatów na posłów i senatorów z tego regionu w wyborach parlamentarnych 1989 r. i 1991 r., a także archiwalia z wyborów prezydenckich 1990 r. Razem 119 plików.

 

Poza archiwistami z Archiwum Państwowego w Łodzi na apel realizatorów projektu zareagowali po raz trzeci archiwiści z Archiwum Państwowego w Gdańsku, tym razem przekazując kopię „Raportu wstępnego z badań socjologicznych «Partia w okresie przemian»” Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Komitetu Wojewódzkiego w Gdańsku.

 

W trakcie opracowania w Archiwum Prezydenta RP są również mocno już pożółkłe czasopisma, periodyki, gazety lokalne, pisma grup obywateli i społecznych komitetów, biuletyny związkowe i cały szereg mniej znanych tytułów prasowych z całego kraju, które wychodziły w latach 1989-1993. W trzech transzach przekazała je Biblioteka Narodowa. Po digitalizacji zasilą one portal projektu zapewniając jego użytkownikom interesującą lekturę, bardzo przydatną w poznawaniu najnowszej historii lokalnej i regionalnej, czyli naszych „Małych Ojczyzn”.

 

Niezmiernie cenny zbiór fotografii na potrzeby projektu udostępnił fotograf Jacek Doktór. Obrazują one m.in. pracę Ogólnopolskiego Biura Wyborczego „Solidarności” przy ul. Fredry w Warszawie podczas kampanii wyborczej w 1989 roku, czy też działania Senatu RP I i II kadencji.

 

Kolejnym prywatnym darczyńcą, który w ramach projektu udostępnił materiały jest senator Mieczysław Wyględowski. Archiwiści z Archiwum Senatu pozyskali do digitalizacji m.in. wycinki z „Gazety Polskiej” czy „Solidarności Walczącej” z początku lat 90. Senatorowie II kadencji Senatu RP udostępniają materiały głównie podczas nagrywania relacji z cyklu „Archiwum Historii Mówionej Senatu”. W pierwszym kwartale 2017 roku zarejestrowane zostały dwie rozmowy z cyklu - ze wspomnianym Mieczysławem Wyględowskim i Stefanem Śnieżko.

 

Archiwiści z Archiwum Prezydenta RP zaangażowani w projekt „Archiwa Przełomu”, wspólnie z archiwistami z Archiwum Senatu planują w najbliższych miesiącach kolejne wyjazdy w teren, w poszukiwaniu archiwaliów, których bardzo wiele pozostaje jeszcze w różnych miejscach i u osób prywatnych – poza siecią archiwów państwowych.

 

Informację opracowały: Teresa Grabczyńska, Kancelaria Prezydenta RP; Justyna Orysiak, Kancelaria Senatu.

 

 

Na skróty