Czcionka:
Kontrast:
Wybory `89
Dodano: 16.06.2014
04
06.2014
Wybory `89

 

Wybory odbyły się w dniach 4 i 18 czerwca 1989. Zostały przeprowadzone w wyniku i na zasadach uzgodnionych w trakcie rozmów Okrągłego Stołu.

 

Były to pierwsze częściowo wolne wybory w historii Polski po II wojnie światowej.

 

Walka o miejsca w Senacie i w Sejmie miała charakter otwarty i demokratyczny. Do ubiegania się o nie dopuszczeni zostali nie tylko przedstawiciele władz komunistycznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, ale również przedstawiciele różnych środowisk opozycji demokratycznej. Wybory te zakończyły się zdecydowanym zwycięstwem opozycji solidarnościowej zorganizowanej wokół Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Kandydaci wspierani przez KO zdobyli wszystkie mandaty przeznaczone dla bezpartyjnych, a także objęli 99% miejsc w Senacie. Jednocześnie obóz PRL-owskiej władzy poniósł porażkę, W wyniku wyborów czerwcowych Polska stała się pierwszym państwem tzw. bloku wschodniego, w którym przedstawiciele opozycji demokratycznej uzyskali realny wpływ na sprawowanie władzy. Wybory te są uznawane za moment przełomowy dla procesu przemian politycznych w Polsce, zapoczątkowały zdecydowane przyspieszenie transformacji ustrojowej.

 

„Archiwa Przełomu 1989–1991” życzą godnego świętowania 25. rocznicy WOLNOŚCI.

 

 

Informację opracowała Justyna Orysiak, Archiwum Senatu

Na skróty