Czcionka:
Kontrast:
Żałoba narodowa. Pożegnanie byłego premiera - Jana Olszewskiego.
Dodano: 15.02.2019
16
02.2019
Żałoba narodowa. Pożegnanie byłego premiera - Jana Olszewskiego.

 

O północy z czwartku 14 lutego na piątek 15 lutego rozpoczęła się żałoba narodowa po śmierci byłego premiera Jana Olszewskiego, którą zarządził prezydent Andrzej Duda. Będzie obowiązywać do godz. 19 w sobotę 16 lutego.

 

Jan Olszewski zmarł 7 lutego w wieku 88 lat. Był premierem w latach 1991-92, obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL, doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego; był Kawalerem Orderu Orła Białego.

 

W latach 1989-1991

Jan Olszewski był uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu (jako ekspert strony solidarnościowej w podzespole ds. reformy prawa i sądów). Nie kandydował do Sejmu kontraktowego. W latach 1989–1991 pełnił funkcje zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu. W 1989 został członkiem Niezależnego Komitetu Historycznego Badania Zbrodni Katyńskiej[, a w 1990 był współzałożycielem i fundatorem Polskiej Fundacji Katyńskiej.

 

Od 1990 należał do Porozumienia Centrum. Jesienią tego samego roku uczestniczył w przygotowaniu programu wyborczego Lecha Wałęsy i był jego mężem zaufania w Państwowej Komisji Wyborczej w wyborach prezydenckich. Został następnie członkiem Komitetu Doradczego przy Prezydencie RP Lechu Wałęsie (1991).

 

W wyborach parlamentarnych w 1991 uzyskał mandat posła na Sejm I kadencji z listy Porozumienia Obywatelskiego Centrum. Zasiadał w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, a także w komisjach sejmowych: nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw konstytucyjnych, Komisji Sprawiedliwości oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Ponadto brał udział w pracach Podkomisji podstaw ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego oraz Podkomisji organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i samorządu terytorialnego.

 

6 grudnia 1991 Sejm I kadencji na wniosek prezydenta powołał go na stanowisko prezesa Rady Ministrów. Po sformowaniu składu Rady Ministrów jego gabinet uzyskał wotum zaufania 23 grudnia. Pierwszą wizytę zagraniczną jako premier złożył w lutym 1992 w Watykanie.

 

Informację przygotowała Justyna Orysiak, Kancelaria Senatu.

 

 

Na skróty