Czcionka:
Kontrast:
Zapowiedź II ogólnopolskiego seminarium w ramach projektu Archiwa Przełomu 1989–1991
Dodano: 04.10.2012
04
10.2012
Zapowiedź II ogólnopolskiego seminarium w ramach projektu Archiwa Przełomu 1989–1991

 

15 października 2012 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się II ogólnopolskie seminarium w ramach projektu Archiwa Przełomu 1989–1991, realizowanego wspólnie przez Kancelarię Prezydenta RP i Kancelarię Senatu pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Tematem spotkania będzie: „Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu. Przegląd źródeł - ocena stanu zachowania i mapa rozmieszczenia”.

 

 

 

Ewa Polkowska

Szef Kancelarii Senatu

oraz

Jacek Michałowski

Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

zapraszają na seminarium

Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu.

Przegląd źródeł – ocena stanu zachowania  i mapa rozmieszczenia

 

 

Program seminarium:

10:00 - 10:35 Przybycie uczestników spotkania do Sali Obrazowej (recepcja i rejestracja)

10:35 - 10:55 Przejście do Sali Kolumnowej

11:00 - 11:05 Powitanie współorganizatorów, gości i uczestników spotkania przez Szefa

                        Kancelarii Prezydenta RP Pana Jacka Michałowskiego

 

Inauguracja seminarium:

11:05 - 1:10 List Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego do

uczestników  seminarium

11:10 - 11:20 Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych za szczególne zasługi w

dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy źródłowej o najnowszej historii  Polski

Moderator spotkania - Pan Maciej Klimczak, podsekretarz stanu w KPRP

 

Część pierwsza seminarium:

11:20 - 12.15 Referaty wprowadzające:

11:20 - 11:30 Archiwa Przełomu - dziś i jutro projektu społecznego - referują: Szef Kancelarii Senatu Pani Ewa Polkowska oraz Szef Kancelarii Prezydenta RP Pan Jacek Michałowski

11:30 - 11:40 Archiwa Okrągłego Stołu - z zapisu obrad i tajemnic kuluarów - referuje Pan dr Wojciech Kulisiewicz, dyrektor Biblioteki Sejmowej

11:40 - 11:50 Ruch Komitetów Obywatelskich w procesie tworzenia się współczesnej sceny politycznej w demokratycznej Polsce. Znaczenie archiwaliów z perspektywy 25 lat - referuje Pani dr Irena Słodkowska - Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

11:50 - 12:00 Po raz pierwszy wybieraliśmy samodzielnie - kogo i jak? Dokumentacja archiwalna Wyborów Czerwcowych do Sejmu i Senatu w 1989 - referuje Pani dr Paulina Codogni, Collegium Civitas

12:00 - 12:15 Multimedialna prezentacja wyników prac i dalszych zamierzeń dot. projektu e-Archiwa Przełomu - referują: Pan Robert Kubaś - kierownik, Archiwum Senatu RP oraz Pan dr Janusz Kuligowski - dyrektor Archiwum Prezydenta RP

12:15 - 12:45 Pytania i dyskusja

 

Część druga seminarium:

12:45 - 14:35 I panel: Archiwa NSZZ „Solidarność” - co nam zostało z tych lat

Moderator: Pan prof. Andrzej Friszke - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Archiwum Solidarności

 

Debata panelowa:

Pan Stanisław Flis - archiwista, Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, Pan Zbigniew Gluza - prezes, Fundacja Ośrodek Karta, Pan Basil Kerski - dyrektor, Europejskie Centrum Solidarności, Pan Mirosław Chojecki - Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Pan dr Rafał Leśkiewicz - dyrektor, Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN, Pan Tadeusz Krawczak - dyrektor, Archiwum Akt Nowych, Pan Marek Kietliński - dyrektor, Archiwum Państwowe w Białymstoku

 

Dyskusja

14:35 - 15:25 Przerwa - recepcja: Sala Obrazowa, Salon Zimowy

 

Część trzecia seminarium:

15:25 - 16:45 II panel: Demokracja parlamentarna w praktyce pierwszych lat transformacji ustrojowej. Archiwa klubów parlamentarnych, biur poselskich i partii politycznych

Moderator: Pan dr hab. Władysław Stępniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

 

Debata panelowa:

Pan Henryk Wujec - doradca Prezydenta RP, Pan prof. Tomasz Nałęcz - doradca Prezydenta RP, Pani Agata Karwowska-Sokołowska - dyrektor, Biuro Analiz i Dokumentacji w Kancelarii Senatu, Pani Bożena Żmuda - kierownik, Archiwum Sejmu, Pan Tadeusz Krawczak - dyrektor, Archiwum Akt Nowych

 

Dyskusja

16:45 - 17:00 Podsumowanie i zamknięcie seminarium - wicemarszałek Senatu Pan Jan Wyrowiński

 

 

Informację opracowała Justyna Orysiak, Archiwum Senatu

Na skróty