Czcionka:
Kontrast:
Zmarł senator I kadencji Władysław Papużyński
Dodano: 25.04.2016
19
04.2016
Zmarł senator I kadencji Władysław Papużyński

 

19 kwietnia 2016 r. zmarł Władysław Papużyński, senator I kadencji z województwa legnickiego, kandydat Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, członek Komisji Gospodarki Narodowej, a następnie Komisji Rolnictwa.

 

Urodził się 15 kwietnia 1930 r. w Twerdyniach (obecnie Ukraina) w rodzinie chłopskiej. W 1940 r. wraz z matką i rodzeństwem został zesłany na Syberię. W 1946 r. powrócił do Polski. Ukończył liceum ogólnokształcące w Warszawie i roczną Oficerską Szkołę Polityczną w Łodzi. Pracował na różnych stanowiskach w Miejskim Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym w Głogowie i w „Samopomocy Chłopskiej”. W latach 50. był radnym Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Dworze Gdańskim. Od 1957 do 1989 r. prowadził własne gospodarstwo rolne w Brzostowie. W 1992 r. przeszedł na emeryturę.

 

Od 1981 r. był organizatorem, działaczem i jednym z liderów NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w województwie legnickim. Był m.in. członkiem komisji realizującej porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie, przedstawicielem województwa legnickiego we władzach centralnych związku i przewodniczącym regionu.

 

Po wprowadzeniu stanu wojennego ok. 2 miesięcy pozostawał w ukryciu. W latach 1982–87 kontynuował działalność opozycyjną, działał w Duszpasterstwie Rolników Indywidualnych przy parafiach w Legnicy, Głogowie, i Grodowcu, współorganizował pomoc dla represjonowanych i ich rodzin, manifestacje patriotyczne, spotkania z ludźmi kultury i opozycji, kolportował i wydawał pisma niezależne. W 1989 r. brał udział w reaktywowaniu związku, ponownie stanął na czele władz wojewódzkich.

 

Informacja pochodzi ze strony www.senat.gov.pl.

Fotografia ze zbiorów prywatnych Władysława Papużyńskiego, autor nieznany.

 

 

Zachęcamy do odtworzenia wywiadu przeprowadzonego z senatorem Władysławem Papużyńskim w 2009 r. -  http://www.zasoby.archiwaprzelomu.pl/pictures/AS1009 

Na skróty