Czcionka:
Kontrast:
Z wizytą u Smoka Wawelskiego i nie tylko…
Dodano: 24.04.2014
24
04.2014
Z wizytą u Smoka Wawelskiego i nie tylko…

 

Przedstawiciele Archiwum Senatu i Archiwum Prezydenta RP wybrali się w kwietniu 2014 roku do Krakowa. Głównym celem wyprawy było spotkanie zespołu z partnerami technicznymi.

 

Archiwiści odwiedzili partnera technicznego Pana Jacka Mireckiego (Clear Future Sp. z o.o.) w jego siedzibie zlokalizowanej w otoczeniu Politechniki Krakowskiej. W spotkaniu uczestniczyła również Pani Katarzyna Kwater, zwyciężczyni konkursu na interfejs strony głównej nowego portalu. Rozmowy dotyczyły interfejsu nowego portalu www.archiwaprzelomu.pl. Pani Natalia Słowik (Voice Finder Sp. z o.o.) zaprezentowała system rozpoznawania mowy, który polega na takim przetworzeniu nagranego sygnału, by wyodrębnić istotne cechy, porównać z uprzednio zgromadzonym zbiorem danych i w efekcie uzyskać identyfikator osoby, do której należy wypowiedź. Niniejszy system może współpracować m.in. z archiwalną bazą danych wykorzystywaną przez realizatorów projektu i wspomóc procesy opracowywania dokumentacji audio.

 

Zaraz po przyjeździe do Krakowa archiwiści udali się do Archiwum Narodowego w Krakowie. Dyrektor archiwum Pani Barbara Berska opowiedziała o planach i zadaniach stojących przed Archiwum Narodowym w Krakowie oraz zadeklarowała, iż wśród nich znajdą się również działania związane z digitalizacją i opracowywaniem materiałów archiwalnych związanych bezpośrednio z tematyką projektu Archiwa Przełomu 1989-1991.

 

Pierwszego dnia zespół spotkał się również z Panem Adamem Gliksmanem w siedzibie Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”. Pan Adam opowiedział o zbiorach zgromadzonych w archiwum oraz o swojej pracy naukowej. Zwrócił uwagę gości na dwie bardzo cenne dla Regionu Małopolskiego publikacje swojego autorstwa: „Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980–2005" oraz „Leksykon Ludzi Małopolskiej <Solidarności>”.

 

Drugi dzień pobytu w Krakowie archiwiści rozpoczęli od wizyty w „Sowińcu”, czyli Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego powołanej przez rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezydenta Miasta Krakowa i wojewodę krakowskiego w 1998 r. w celu gromadzenia, zabezpieczania, opracowywania i udostępniania dokumentów dotyczących zmagań niepodległościowych Polaków w XIX i XX w. Pan Adam Roliński, członek Zarządu fundacji, przedstawił założenia działalności fundacji i opowiedział o problemach, z jakimi musi borykać się fundacja w trakcie swojej działalności. Przedstawiciele fundacji zwrócili również uwagę na temat konieczności jak najszybszego scalenia dokumentacji komitetów obywatelskich w całej Polsce, podkreślając, że materiały wytworzone w trakcie działalności komitetów są szczególnym świadectwem historii najnowszej Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Dwa ostatnie spotkania, w jakich uczestniczył Zespół Koordynacyjny, odbyły się na Uniwersytecie Jagiellońskim, tj. w Bibliotece i w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obje jednostki zapewniły o chęci współpracy w ramach projektu Archiwa Przełomu 1989-1991. W spotkaniach uczestniczyli: dyrektor Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Krzysztof Ożóg oraz kierownik Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej Pan Zbigniew Koziński. Warto również podkreślić, iż Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego jako jedna z pierwszych instytucji przekazało kopie cyfrowe swoich zbiorów na potrzeby projektu.

 

Realizatorzy projektu Archiwa Przełomu 1989-1991 gorąco dziękują za gościnność w Krakowie i deklarują, iż zamierzają odwiedzić Kraków ponownie.

 

 

Informację opracowała: Justyna Orysiak, Archiwum Senatu

Wybór fotografii: Michał Zaremba, Archiwum Prezydenta RP

Na skróty